Våra tjänster

GDPR är vittomfattande och ställer stora krav på kompetens, kunskap, styrning, utbildning, IT-system och administrativa styrsystem. Ibland handlar det om att en särskild befattning ska inrättas (DPO), andra gånger att särskilda rutiner och processer ska implementeras. För att möta det mest akuta behovet har vi satt samman ett antal relevanta tjänsteerbjudanden: från enskilda insatser till löpande tjänster:

 

Tjänster

Vi erbjuder löpande öppna dagskurser på plats i Stockholm. Kursen ger en god förståelse över de krav som förordningen ställer, samt – genom egna övningar – underlag för en anpassning på hemmaplan i form av en praktisk styrpärm (handlingsplan). Vi erbjuder även dessa utbildningar i form av företagsinterna kurser, med särskild anpassning mot aktuell verksamhet.
Vi erbjuder särskild framtagen företagsintern föreläsning om cirka tre timmar som kan användas för att ge i en snabb introduktion för berörd personal. Föreläsningen avslutas med en fråge – eller seminariestund. Föreläsningen debiteras med en fast avgift och genomförs på plats i företagets lokaler. Utslaget per deltagare – ett effektivt och prisvärt alternativ.
Personlig handledning och coachning för berörd personal (även formella befattningshavare). Insatsen skräddarsys utifrån behovet och aktuell kompetens. Utbildning varvas med kontinuerlig uppföljning och bistånd i konkreta projekt.
Ombud att hyra för kortare eller längre period. Kan vara aktuellt för att möta ett initialt behov som inte kan täckas med egna resurser. Tjänsten kan med fördel kombineras med handledning av intern personal i syfte att ta över befattningen på sikt. Förordningen anvisar uttryckligen externt bistånd som en lösning via ”tjänsteavtal” (art 37 6.).
Projektledning, delprojektledning, och expertstöd vid implementering. Vi har lång erfarenhet av såväl helhets- som delansvar för projekt inom området.