Våra tjänster

Dataskydd och informationssäkerhet är vittomfattande och ställer stora krav på kompetens, kunskap, styrning, utbildning, IT-system och administrativa styrsystem. Ibland handlar det om att en särskild befattning ska inrättas (DPO), andra gånger att vissa rutiner och processer ska implementeras. För att möta det mest akuta behovet har vi satt samman ett antal relevanta tjänsteerbjudanden: från enskilda insatser till löpande tjänster:

 

Tjänster

Utifrån tid och efterfrågan erbjuder vi öppna kurser på plats i Stockholm. Kurserna ger en god förståelse över de krav som regelverken ställer, samt – genom egna övningar – underlag för en anpassning på hemmaplan i form av en praktisk styrpärm som kan fungera som handlingsplan. Vi erbjuder även dessa utbildningar i form av företagsinterna kurser, med särskild anpassning mot aktuell verksamhet.
Vi erbjuder särskild framtagen företagsintern föreläsning om cirka tre timmar som kan användas för att ge i en snabb introduktion för berörd personal. Föreläsningen avslutas med en fråge – eller seminariestund. Föreläsningen debiteras med en fast avgift och genomförs på plats i företagets lokaler. Utslaget per deltagare – ett effektivt och prisvärt alternativ.
Personlig handledning och coachning för berörd personal (även formella befattningshavare). Insatsen skräddarsys utifrån behovet och aktuell kompetens. Utbildning varvas med kontinuerlig uppföljning och bistånd i konkreta projekt.
Ombud att hyra för kortare eller längre period. Kan vara aktuellt för att möta ett initialt behov som inte kan täckas med egna resurser. Tjänsten kan med fördel kombineras med handledning av intern personal i syfte att ta över befattningen på sikt. Förordningen anvisar uttryckligen externt bistånd som en lösning via ”tjänsteavtal” (art 37 6.).
Projektledning, delprojektledning, och expertstöd vid implementering. Vi har lång erfarenhet av såväl helhets- som delansvar för projekt inom området.
Vi tar "tempen" på dina rutiner och arbetet kring aktuella regelverk. Revision med GAP-analys mot förskriven nivå med förslag på åtgärder beträffande dataskydd (GDPR) och informationssäkerhet (ISO 27001). Resultatet ger oftast en bra grund till en prioriterad handlingsplan
Vi granskar och upprättar biträdesavtal enligt föreskriven nivå i Dataskyddsförordningen. Vi kan även bistå med att inrätta interna rutiner, mallar och checklistor kring hanteringen.