Om oss

Prologon samverkar inom en grupp med seniorkonsulter och experter, vissa med certifiering inom tillämpliga områden, för att ge kunderna en anpassad och sammanhållen tjänst.

P-A Brattemo, Prologon

P-A har en bakgrund som förvaltningsjurist och har arbetat med EU-frågor. P-A har en förvärvad kompetens inom IT med över 25 års erfarenhet från svensk och internationell botten. Han har  har lett och medverkat i antal projekt, inom och i nära anslutning till området. P-A har också verkat som lärare i juridik på ekonomutbildningen vid Uppsala universitet samt föreläst  på KTH (Kista). P-A anlitas som föreläsare inom GDPR och har en lång erfarenhet av utbildnings- och handledarverksamhet.

 


Andreas Windh, Cornelium

Andreas arbetar främst med uppdrag inom Compliance, kvalitetsledning eller projektledning. Efter drygt 20 års erfarenhet inom IT har  Andreas samlat på sig hög kompetens från olika positioner och roller, alltid med fokus på kvalitet och regelefterlevnad. Andreas har arbetat med ISO9000 sedan 1996 och har hjälpt ett flertal företag att skapa och underhålla ledningssystem enligt flera branschspecifika regelverk och standarder. Andreas är även Scrummaster och har stor erfarenhet av implementationer, van att föreläsa och utför internrevisioner hos företag.