Om oss

Prologon samverkar inom en grupp med seniorkonsulter och experter, vissa med certifiering inom tillämpliga områden, för att ge kunderna en anpassad och sammanhållen tjänst.

P-A Brattemo, Prologon

P-A har en bakgrund som förvaltningsjurist och bland annat har arbetat med EU-frågor. P-A har en förvärvad kompetens inom it med över 25 års erfarenhet från svensk och internationell botten. Han har  har lett och medverkat i antal projekt, inom och i nära anslutning till området. P-A har också verkat som lärare i juridik på ekonomutbildningen vid Uppsala universitet samt föreläst  på KTH (Kista). P-A anlitas som seniorkonsult och föreläsare inom GDPR och NIS,  och har en lång erfarenhet av utbildnings- och handledarverksamhet.

 


Torbjörn Sjölin, Pharminfo

Torbjörn är urpsrungligen apotekare och har arbetat med it-frågor sedan 80-talet. Han har verkat som it-chef på en stor svensk myndighet och byggt upp informationssäkerhetsenheten där. Han har även verkat som inhyrd it-chef inom två svenska kommuner. Torbjörn har pågående uppdrag som strategisk rådgivare i informationssäkerhetsfrågor (sedan 2010) och fullgör uppdrag som projektledare i nationella it-projekt inom hälso- och sjukvårdsområdet samt genomfört GAP-analyser och utbildat inom riskhantering i privata och offentliga organisationer.