Kurser

Vår ikon med kugghjul speglar vårt förhållningssätt: ett givande och tagande med gemensamt ansvar för resultatet.  Vi anser att
 en kurs ska ge deltagarna praktiskt tillämpbara verktyg för hemmaplan, annars är det ”bara” en föreläsning (vilket vi också tillhandahåller, men som egen tjänst). Kursen innehåller teoretiska moment och praktiska tillämpningar som mynnar ut i en egen styrpärm, där du får en grund till egen handlingsplan och styrsystem.

Kursen innehåller bland annat följande moment:


Genomgång av förordning

  • Bakgrund samt allmän information
  • Definitioner
  • Principer (laglighet, korrekthet mm)
  • Samtyckeskrav – räckvidd
  • Registrerads rättigheter

Organisation

  • Personuppgiftsansvarig
  • Dataskyddsombud
  • Dataskydd  (rapporteringskrav,pesudonymisering – kryptering mm)

LIS – informationssäkerhet

Riskanalys (PIA – Privacy Impact Assessment)

System och informationskartläggning

Rutiner och riktlinjer (styrsystem)


Kursen ges centralt i Stockholm på World Trade Center (Klarabergsviadukten 70,) eller ABF-huset (Sveavägen 41), för aktuella datum, platser och anmälan, se formulär nedan.

Omfattning: en dag (start 09:00)

Pris: 3.975 kr ex moms per deltagare

Priset inkluderar för- och eftermiddagskaffe och lunch. Kursavgift ska vara betald innan kurstillfället.

Kursledare: P-A Brattemo, Prologon, och Andreas Windh, Cornelium

Det är en hög efterfrågan på utbildningsinsatser av olika slag just nu, vilket innebär att vi har fullt upp med kundinterna åtaganden. Vi överväger för tillfället formerna för våra utbildningar. Om ni ni är intresserad av kundanpassade utbildningar, tag kontakt med oss.