Samtycke enligt avtal – hur långt sträcker sig det?

Den kanske viktigaste principen i förordningen är att krävs uttalat samtycke för att en persons uppgifter ska kunna bli föremål för registrering (behandling). Lagtekniskt är det löst så att över huvud taget endast laglig registrering är tillåten (artikel 5 1.), där rekvisitet laglig (artikel 6) innefattar att den registrerade har gett sitt samtycke att dennes […]