Samtycke enligt avtal – hur långt sträcker sig det?

Den kanske viktigaste principen i förordningen är att krävs uttalat samtycke för att en persons uppgifter ska kunna bli föremål för registrering (behandling). Lagtekniskt är det löst så att över huvud taget endast laglig registrering är tillåten (artikel 5 1.), där rekvisitet laglig (artikel 6) innefattar att den registrerade har gett sitt samtycke att dennes […]

Nyckelfakta kring GDPR

Förordningen utfärdades under våren 2016 och den förutsätter ett omfattande analys- och anpassningsarbete innan den träder i kraft nästa år. Inom offentlig verksamhet har en del analysarbete påbörjats, men de praktiska problemställningarna återstår fortfarande. Inom privat verksamhet står man i allmänhet och stampar och vet inte riktigt i vilken ände man ska börja, om man […]

Rätten att bli bortglömd blir lag

25 maj nästa år införs EU:s nya dataskyddsförordning, som bland annat ersätter personuppgiftslagen PuL. Få vet att företag kan komma att få böta miljonbelopp om människor som begär det inte tas bort ur deras register. Den nya dataskyddförordningen, GDPR (EU) 2016:679, som träder i kraft den 25 maj 2018 innebär ett paradigmskifte i svensk rättstradition […]